Dostępne kursy

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami_

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami_

Kurs

(RU) Начальный инструктаж по технике безопасности и гигиене труда для физических работников (wstępne)

(RU) Начальный инструктаж по технике безопасности и гигиене труда для физических работников (wstępne)

Kurs

Preventive training course the SARS-CoV-2 coronavirus

Preventive training course the SARS-CoV-2 coronavirus

Kurs

BHP przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest – szkolenie dla dekarzy

BHP przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest – szkolenie dla dekarzy

Kurs

Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy

Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy

Kurs

Wypalenie zawodowe jako przyczyna występowania wypadków przy pracy

Wypalenie zawodowe jako przyczyna występowania wypadków przy pracy

Kurs

Szkolenie prewencyjne z zakresu wiedzy o koronawirusie SARS-Cov-2

Szkolenie prewencyjne z zakresu wiedzy o koronawirusie SARS-Cov-2

Kurs

The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee

The initial HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee

Kurs

Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych

Kurs

Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych

Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych

Kurs

Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych

Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych

Kurs
Dostęp dla gości

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin

Kurs

Szkolenie z Pierwszej Pomocy, kurs bhp, online, BHP Nakło,szkolenia, bhp, cennik

Szkolenie z Pierwszej Pomocy, kurs bhp, online, BHP Nakło,szkolenia, bhp, cennik

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do jej udzielania ,
Kurs

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej, szkolenie , bhp e-learning, szkolenie

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej, szkolenie , bhp e-learning, szkolenie

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do zwalczania pożarów
Kurs

Szkolenie okresowe pracowników Służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe pracowników Służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Pracownicy Służby BHP powinny przechodzić okresowe szkolenia 
Kurs

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla firm,instytucji i urzędów
Kurs

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee

Kurs

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer

Kurs

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie jest dla konstruktorów,technologów,techników
Kurs

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for engineers and technicians employees

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for engineers and technicians employees

Kurs

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Cena kursu - 49zł
Kurs

Methodology of conducting workplace training

Methodology of conducting workplace training

Kurs

Szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych,sprzedawców i kierowców

Szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych,sprzedawców i kierowców

Szkolenie to jest dla pracowników handlu i kierowców
Kurs

Szkolenie okresowe dla służby medycznej

Szkolenie okresowe dla służby medycznej

Szkolenie dla lekarzy,pielęgniarek i asystentek
Kurs

Szkolenie okresowe dla Dyrektorów szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych

Szkolenie okresowe dla Dyrektorów szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych

Cena kursu - 89 zł
Kurs

Szkolenie okresowe dla nauczycieli

Szkolenie okresowe dla nauczycieli

Cena kursu - 59 zł.
Kurs

Періодичне навчання-інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (okresowe)

Періодичне навчання-інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (okresowe)

Cena kursu - 59 zł.
Kurs

Початковий інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (wstępne)

Початковий інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (wstępne)

Cena kursu - 59 zł.
Kurs